Students’ Page

Advertisements

3 thoughts on “Students’ Page

 1. Comenius Cups Song Sorli Skole Norway

  Comenius Song_by Tove Sorli Norway 1

  Comenius Song_by Tove Sorli Norway 2

 2. The Comenius Song

  By Comenius Girl Tove Karin Gjemse –Sorli Skole, Norway

  Comenius makes us to do more activities
  Comenius is where people meeting new friends
  Somebody likes ski ans somebody like handball
  We are looking at evey country when we are in each land.

  You can have it in your dream for the rest of your life
  You can have it in your dream for the rest of your life
  That is something you can take care of
  That is something you can take care of

  We are together and have it fun
  We are seven lands at this time
  Romania,France, Norway and Italy
  Estonia, The Netherlands and Germany

  You can have it in your dream for the rest of your life
  You can have it in your dream for the rest of your life
  That is something you can take care of
  That is something you can take care of

  Comenius this year is going to be the best!

 3. 9A
  Drosu Nicoleta Daniela
  Comenius Guest Student Lisa Schele/ Germany

  This comenius project was absolutely perfect . I knew it will be awesome from the moment the kids got out of the bus . Each one of them was smart , sportive and cool. After I got my girl , we went home and had dinner and then we went to bed.
  In the morning we visited the city hall the park and the sportive-club. Then in the afternoon we went to the school and worked in teams for the project mascot . After that there was a competition where the german team won .In the evening we went to the National Theater where took place the official opening .
  The second day we played handball in the morning and basket , football and then handball again in the afternoon .
  Then in the third day we went in a trip to the Salt Mines , to the „Turnu” church and to Valcea.
  In the forth day we played handball in the morning and then in the afternoon there was the ending of the project .
  The last day was the saddest because no one wanted this project to ever come to an end . We had fun , we made friends , we learnt to comunicate better and to work in teams .

  Acest proiect Comenius a fost absolut perfect. Am ştiut că va fi minunat din momentul în care copii au coborât din autobuz. Toţi erau inteligenţi ,sportivi şi de treabă . După ce mi-am primit fata , am mers acasă unde am luat cina . După aceea ne-am culcat.
  Dimineaţa am vizitat primăria , parcul şi clubul sportiv . după amiază am mers la şcoală unde am lucrat în echipe pentru a crea mascota proiectului. După aceea , a avut loc o competiţie unde echipa germană a câştigat. Seara am mers la Teatrul Naţional unde a avut loc deschiderea oficială.

  În a doua zi ne-am jucat handbal dimineaţa şi basket , fotbal şi din nou handbal după masa. În a treia zi am mers în excursie la Ocnele Mari , la mânastirea Turnu si la Vâlcea.
  În a patra zi am jucat din nou handbal dimineaţa iar seara a avut loc premierea şi deci sfârşitul proiectului.Ultima zi a fost şi cea mai tristă deoarece niciunul din noi nu voia ca proiectul să se termine. Ne-am distrat , ne-am făcut prieteni , am învăţat să lucrăm în echipă şi să comunicăm mai bine.

  9A
  Zanfir Adelina
  Comenius Guest Student Kim Langhammer/Germany

  The Comenius project was an important experience for my life , for my evolution as human. The students involved in this project arrived in Romania at 9 o’ clock in the evening on 30 sepetember 2012.
  In the first day of Comenius we went with the foreign students at the City Hall where we listened the speech of the Mayor and we took the photos. Then , we went for a walk in the park , we stepped up on the dike and we visited the sportiv centre.
  In the evening, we drow mascots at school and after that we went at the theatre where we saw a spectacle with dance , music and our traditions.
  In the second day we were spectators at volleyball and basketball matches where the foreign children played memorable games.They were united and they, each other knew what had to be done to be winners.
  The third day was the most beautiful because we were on a trip and we had so much fun. We were in Valcea , a beautiful town in our country , at the mountain . We visited the Turnu monastery and the Large salt mines.
  The firth day was” the day of sports” . We had a handball match and we were very tired.
  The last day was so sad because the foreign students who arrived four days ago had become our friends , our brothers and we felt that a part of us went in the same time with them.

  Proiectul Comenius a fost o experienţă importantă pentru viaţa mea , pentru evoluţia mea ca om. Elevii implicaţi în Comenius au ajuns in România la ora 21 , pe 30 septembrie.
  În prima zi Comenius am fost cu elevii străini la Primarie unde am ascultat discursul domnului primar si am făcut poze.Apoi, am mers la o plimbare în parc, ne-am urcat pe dig şi am vizitat Centrul Sportiv . După-amiaza am desenat mascote la şcoală şi apoi am fost la teatru unde am văzut un spectacol cu dans, muzică şi tradiţiile noastre.
  În a doua zi ,am fost spectatori la meciurile de baschet şi volei unde copii străini au jucat jocuri memorabile. Ei erau uniţi si , fiecare ştia ce trebuia să facă pentru a fi învingători.
  A treia zi a fost cea mai frumoasă pentru că am fost în excursie şi ne-am distrat. Am fost în Vâlcea, un oraş frumos in ţara noastră, la munte. Am vizitat mănăstirea Turnu şi Ocnele Mari.
  A patra zi a fost “ziua sporturilor”. Am avut un meci de handball şi am fost foarte obosiţi .
  Ultima zi a fost tristă pentru că elevii străini care au ajuns cu patru zile în urmă , deveniseră prietenii noştri, fraţii noştri şi am simţit că o parte din noi a plecat în acelaşi timp cu ei.

  9E
  Ciu Madalina
  Comenius Guest Student Kati Eichorn/ Germany

  Proiectul „Comenius” a reprezentat o experienţă aparte pentru mine . Nu m-am gândit niciodată că poţi întâlni atâţia oameni minunaţi în acelaşi loc.
  Acest proiect m-a ajutat să învăţ cum să port o conversaţie cu un stundent străin . Pe parcursul proiectului ne-am îmbunătăţit capacitatea de a comunica şi am pus bazele unor frumoase prietenii.
  Pentru mine a fost o experienţă nouă şi interesantă. Încă îmi amintesc ziua în care trebuiau să sosească. Întreaga zi am avut emoţii . Prietenii mei au încercat să mă liniştească spunându-mi că totul va fi bine. Am stat cu ochii pe telefon toată ziua , aşteptând acel telefon care urma să mă anunţe că sosiseră. Am găzduit o fată din Germania , numită Kati. Era foarte draguţă şi ne+am inţeles foarte bine. Mi-a spus că toţi cei pe care i-a întâlnit în Caracal au fost foarte prietenoşi.Sunt foarte fericită că am luat parte la acest proiect . În acest fel am ajuns să o cunosc pe Kati care este una dintre cele mai drăguţe persoanele pe care le+am întâlnit. Cum a spus şi ea , acest proiect ne-a ajutat să cunoaştem oameni din alte ţări şi să ne facem noi prieteni .
  Activităţile pe care le-am avut au fost foarte interesante şi de asemenea foarte captivante. Tema proiectului a fost sportul şi am avut parte de multe partide de basket şi handbal. Am mers în excursii şi am comunicat mult cu ceilalţi stundenţi în timp ce lucram în echipe pentru a duce la bun sfârşit diferite cerinţe. Ultima ti petrecută împreună a fost uimitoare deşi toţi eram trişti că totul s-a terminat foarte repede.

  The Comenius Project was an amazing experience for me.I have never thought I could meet so many nice people in one place.
  This project helped me realise how to handle a conversation with a foreigner student.In this project we improved our language skills and we managed to make new beautiful friendships.
  For me it was a new and interesting experience.I still remember the day they had to arrive.The whole day I was nervous.My friends tried to calm me down teling me everything will be great.I kept my eyes on the phone all day waiting for that phone call telling us they arrived.
  I hosted a german girl,Kati.She was really nice and we got on very well.She told me that people she met in Caracal were very nice.
  I’m really glad I took part in this project. This way I got to meet Kati who is one of the nicest people I’ve ever met.As she says this project helped us meet new people from other countries and it hepled us make new friends.
  The activities we made were very interesting and also chalenging. The projects theme is sport and we had a lot of games like handball or basketball.We went to trips and communicated a lot with the other students , while doing team work for different tasks . The last day we spent togheter was amazing and we were all upset that it ended too soon .

  9E
  Bianca Stroe
  Comenius Guest Student Hanna Grete Oipsuu/ Estonia

  Pentru mine acest proiect a însemnat o experiență foarte frumoasă din care am învățat o mulțime de lucruri noi despre sporturi și în care am avut ocazia de a cunoaște oameni noi din diferite țări.
  Mi-a placut în mod deosebit modul de organizare și de desfașurare al acestui proiect unde sporturile s-au îmbinat în mod armonios cu noile cunoștiințe despre cultura si civilizația celorlalte țări participante la proiect.
  Copii celorlalte țări au fost foarte sociabili și astfel am legat cu toții prietenii de neuitat.Excursiile organizate în proiect au fost deosebite și încântătoare atât pentru noi cât și pentru elevii străini.
  În acest program sportul ocupă un rol primordial,organizându-se astfel numeroase competiții sportive între țările participante.
  Elevii străini au fost foarte încantați de ospitalitatea noastră.Eu am găzduit o fată din Estonia cu care am legat o relație de prietenie foarte frumoasă care a rămas in continuare,noi comunicand prin intermediul internetului cu o deosebită plăcere.Hanna Grete Oispuu a fost încantata de primirea facută,a apreciat familia mea și modul nostru de comunicare iar bucătăria românească a încântat-o pe deplin.
  Acest proiect mi-a deschis noi orizonturi de gândire și de disciplină în educația sportivă,demonstrându-mi că sportul poate fi practicat de oricine și la orice vârstă.

  For me this project meant a very beautiful experience where I have learned many new things about sports and where I had the opportunity to meet new people from other countries.
  I really enjoyed how the project was being organised where the sports mixed in harmony with the new knowledge about the civilization and culture of the other countries.
  The foreign children were very sociable so we all made unforgettable friendships.The trips were special and delightful for us and also for the foreign ones.
  The foreign students were very delighted by our hospitality.I hosted an Estonian girl with who i have made a very beautiful friendship that still lasts today because we are still keeping in touch on the internet with great pleasure.Hanna Grete Oispuu was delighted by her welcome here,she liked my familly and the way we are communicating and she really enjoyed the romanian food.
  This project opened new horizonts of knowledge for me and also I’ve got discipline in sports education,and this project showed me that sports can be practiced by everybody at every age.

  9H
  Buligai Robert Adelin
  Comenius Guest Student Anders Natalien Kværnan/ Norway

  The Comenius Project is and has been a very interesting school to school changing experience, you get to know a lot of different cultures, living styles, languages and other kind of stuff like traditional games, funny songs, etc.
  Meeting a new ideology and thinking method it’s always good because it can help you develop your own life style, by collecting different small pieces from every one, you make yourself a nice model.
  You can learn some about their countrys aswell, like the weather, the time, either they’re in front or back with a couple of hours from your country.
  One of the biggest inconvenient of all it’s the communication way, wich generally it’s English. I’ve meet some guys who didn’t speak it, so it was pretty hard to understand each other.
  I feel like explaining to the others things about my country makes me feel pround, and because i know we have such a great history, religious and diplomatic, I like to tell them about our great rulers and let them know that we are good people, with esteem for all.
  My parents were impressed about the lifestyle and thinking of our guest, they were also influenced in a good way because he adapted the program, he didn’t had problems with his sleeping time, or his meals.
  I dare to think of myself that i was a lucky one to host such a social boy, i learned some about him, he learned some about me. We still keep in touch from time to time and i would love to have him back for some days.
  Proiectul Comenius este si va fi un mod foarte interesant de schimb de experiență intre școli, apuci să cunoști diferite culturi, stiluri de viată, limbi si alte lucruri tradiționale precum jocuri, cântece amuzante, etc.
  Întălnirea unei noi ideologii si unei noi modalități de a gândi este mereu bine venită deoarece te ajută să-ți formezi propriul stil de viață, adunând mici bucățele diferite de la fiecare in parte, îți creezi un model propriu potrivit.
  Poți învăța despre țările lor căte ceva deasemenea, precum vremea, timpul, dacă sunt în fața sau in urma zonei tale cu câteva ore.
  Una dintre cele mai mari probleme a fost modul de comunicare, care in general este limba engleză. Am întâlnit cateva persoane care nu știau nicio iotă, așa ca era destul de greu sa ne ințelegem reciproc.
  Mă simt mândru când explic cuiva ceva despre trecutul țării mele, deoarece știu ce trecut complex am avut din punct de vedere religios si diplomatic. Îmi place să vorbesc despre marii conducători români și să-i fac să vadă ca suntem oameni buni, cu respect pentru oricine.
  Părinții mei au fost impresionați de stilul de viață și de gândirea oaspetelui nostru, au fost influențati pozitiv și de faptul că s-a adaptat rapid la programul meu, fără sa aibe probleme cu somnul sau cu mâncarea.
  Îndrăznesc să mă consider norocos pentru faptul că am găzduit un băiat atât de social, am învățat câte ceva despre el, iar el a învățat câte ceva despre mine. Înca mai vorbim din când in când și mi-ar plăcea să se întoarca pentru câteva zile.

  9I
  Pisla Gabriela Manuela
  Comenius Guest Student Francesca Burrai/ Italy

  Am primit cu bucurie participarea la proiectul „Comenius S.O.S MovEUs” pentru că, mi-a dat posibilitatea să cunosc și să leg prietenii prin intermediul sportului cu alți elevi din cele șapte tări : Germania, Franța, Estonia, Italia, Norvegia, Olanda și România.
  Fiecare zi desfășurată în cadrul proiectului a fost o nouă provocare atât pentru noi cât și pentru oaspeții noștrii, provocare care a urmărit să ne motiveze să practicăm mai mult sport, să ne dezvolte spiritul altruist și să anihileze vreo urmă de xenofobie.
  Proiectul s-a concretizat în vizite la bazele sportive din zonă, de asemenea competiții sportive, realizarea unor activități pe grupe, excursii precum și schimburi de impresii legate de culturile țărilor participante.
  La sfârșitul proiectului cred că fiecare dintre noi a rămas cu o nouă viziune legată de ceea ce înseamnă sport și sănătate, sport și fair-play, prietenie și altruism.
  Personal, consider că am trăit o experiență inedită care m-a ajutat să-mi dezvolt personalitatea ca om și ca elev.
  În tot acest proiect, am avut și sprijinul părinților mei, care au văzut în acest schimb de experiență o ușă deschisă pentru a cunoaște oameni și culturi noi, pentru a depăși barierele sociale şi lingvistice.

  I was glad to participate at the „Comenius S.O.S MovEUs” project because it gave me the possibility to know and bond new friendships through sports together with other students from the seven countries involved: Germany, France, Estonia, Italy, Norway, Holland and Romania.
  For us, every day of the project was a new challenge and also for our guests, challenge that was ment to motivate us to practice more sports, to develope our altruistic spirit and to anihilate any trace of xenofobia.
  The project consisted in visits at the local gyms, also in sports competitions, group activities, trips and cultural opinions exchanges about the countries involved in the program.
  At the end of the program I believe every one of us remained with a new vision about what sports, altruism and health mean.
  From my point of view, I belive that I had a new experience which helped me to develope my personality as a human and as a student.
  During this project, I had the support of my parents, which saw in this sharing of experience an opportunity to meet new people or learn about new cultures, in order to brake the linguistic and social barriers.

  10A
  Luca Elena Daniela
  Comenius Guest Student Ingeborg Gåsbakk/ Norway

  Pentru mine, proiectul Comenius a reprezentat, în primul rând o experienţă nouă din care am avut foarte multe de învăţat, în special despre ceea ce înseamnă prietenie, colaborare şi spirit de echipă.
  Părinţii mei mi-au susţinut tot timpul dorinţa de a fi parte a acestui proiect, considerând că întâlnirea cu persoane aparţinând unor medii de viaţă diferite mă va ajuta să înţeleg mai bine lumea în care trăiesc.
  Fiind prima mea implicare într-un proiect de o asemenea amploare, am rămas cu o impresie foarte plăcută după prima parte a desfăşurării sale.
  Vizita copiilor din celelalte şcoli din proiect în Caracal ne-a mobilizat foarte mult şi ne-a determinat să lucrăm în echipă în adevăratul sens al cuvăntului. Ne-a învaţat să apreciem ceea ce avem şi ne-a arătat şi o altă faţă a Europei, una plină de veselie, şi sincera bucurie de a trăi şi de a ne bucura de lucruri mici.
  În opinia mea, proiectul s-a desfăşurat exact aşa cum trebuia, lăsându-i fiecăruia şansa de a se implica şi de a se face auzit.
  În concluzie, proiectul Comenius este o experienţă de care fiecare persoană în parte ar trebui să aibă şansa de a se bucura.

  To me, the Comenius project was, at first an important and new experience. I had many things to learn from it, especially about what friendship, cooperation and team spirit mean.
  My parents have always supported my wish to be a part of this project, thinking that meeting with people from another countries will help me understand better the world that I live in.
  As my first implication in such a big project, I have been very beautiful impressed of the first part of it.
  The visit of the children from abroad has made us work and the most important, it has really made us work together. It has taught us to appreciate what we have and it has showed us another face of Europe: a full of joy one and a full of the honest happiness to live one.
  In my opinion, the project was organized very well, giving everyone the chance to involve and to express their thoughts.
  Finally, this project is a very interesting one and every child should have the chance to be a part of it.

  10A
  Nuta Andra
  Comenius Guest Student Tove Karin Gjemse/ Norway

  Programul ,,Comenius SOS MovEus LTMV’’ a fost o experienţă minunată atât pentru mine cât şi pentru familia mea. Am avut parte de o săptămână plină de surprize, peripeţii si distracţie.
  Timp de o săptămână am găzduit o elevă, Tove Karin Gjemse,din depărtata Norvegia cu care m-am înţeles extraordinar de bine. Nu am avut niciun fel de barieră in a comunica, amândouă înţelegând si fiind capabile să ne exprimăm în limba engleză.
  Pe parcurs am descoperit că Tove învaţă la şcoală şi limba germană, aşa ca ne-am ajutat reciproc să ne dezvoltăm lingvistic.
  Din prima zi a proiectului, eu şi Tove ne-am inteles foarte bine. Din pacate, Tove a avut o problemă la picior, iar noi nu am fost prezente la toate activităţile proiectului. Acest lucru nu ne-a întristat foarte tare, deoarece am avut oportunitatea de a ne cunoaşte mai bine.
  Serile ni le petreceam alături de familia mea, ascultând impreuna poveştile pe care ni le spunea despre Norvegia sau comunicând pe Facebook cu familia acesteia.
  Din nefericire când problemele la picior s-au agravat, am mers împreuna cu profesorii lui Tove la spital. Aceasta a fost foarte speriata, iar eu i-am fost alături în fiecare moment.
  Pe tot parcursul programului ne-a fost alături si coordonatoarea proiectului, Alexandra Iliescu, pe care Tove a indrăgit-o foarte tare.
  Într-o seară i-am invitat pe profesorii din Norvegia la noi acasa. A fost o seară foarte importantă pentru mine. Am aflat despre cultura ţarii şi multe alte lucruri interesante.
  Împreună cu grupul din Norvegia şi România am fost şi am vizitat Parcul,,Romanescu’’ din Craiova si stadionul oraşului.
  Ultima seară s-a încheiat la Teatrul Naţional din Caracal unde a avut loc festivitatea de rămas bun.
  M-am despărţit foarte greu de Tove, amândouă ne-am luat rămas bun cu ochii in lacrimi şi făcându-ne promisiunea că ne vom revedea.
  Din proiectul Comenius am avut multe de învaţat. Am avut şansa sa experimentez prgramul schimbului de experienţă, să-mi fac prieteni noi şi să cunosc o prietenă foarte bună, pe Tove.
  De-abia aştept sa ne revedem in martie.

  The programme,, Comenius SOS MovEUs LTMV” was a great experience for me and my family. I had a great week full of surprises, adventures and fun.
  A student from Norway , Tove Karin Gjemse, stayed to my place for a week. Me and Tove communicated very good, because both of us spoke English very well.
  Later, I had the surprise to find out that Tove learnt in her school German too so it was a great opportunity to speak in German, because both of us knew just a little.
  From the first day of the project, I got well with Tove. Unfortunately, Tove had some problems with one leg and we weren’t able to join in all the project’s activites. But we were not very sad because of this, because we could know each other better.
  We spent every evening together with my family, listening to Tove’ stories about Norway, her family, friends and school or chatting with her family on Facebook.
  Because the leg injuries got worse we had to go to the hospital together with Tove’s teachers. Tove was very scared to the hospital and I was next to her all the time, holding her hand and encouraging her.
  Along the project, Alexandra Iliescu, the coordinator of the project, supported us and Tove liked her a lot.
  We invited the Norwegian teacher to our place in one evening. It was an important evening for me, because I found out about the Norwegian culture and many other interesting things.
  The Norwegian group and Romanian one visited The Park ,,Romanescu” from Craiova and the city stadium. Tove enjoyed the city a lot.
  I said good bye to Tove very hard. We both cried and made a promisse to us that we would see again one day.
  I had learnt many things from Comenius project like making good friends like Tove and communicating in a foregin language and I am looking forward to seeing Tove again in March.

  10A
  Ulieru Patricia Monica
  Comenius Guest Student Melissa Eichhorn/ Germany

  Even if this was not the first Comenius Project I was involved in, I have to say the experience I had here it is my favourite. There is an amazing thing how you can become close friends with people you have never seen in your life and share with them your room, your bed and even your feelings. I can remember the first day when I saw Mili, the German girl who stayed at my house. I knew from the beginning that she was the one, I could feel that and there is no doubt we soon became “sisters”. We had a lot of fun together and…we partied a lot…every night!. That was because we were all friends, we just understood extremely well and communicate like we have known each other for years.
  Moreover, this Comenius Project made me understand different cultures much better. We all learned the meaning of the quotation: “Happiness only real when shared”, because we were all happy standing next to each other and joking, playing games, partying, sightseeing. In my opinion this Comenius Project was a successful project and I am looking forward to going to Germany and see my friends again!

  Chiar dacă acest proiect Comenius nu a fost primul în care am fost implicată, pot spune că experienţa pe care am avut-o aici este preferata mea. Este un lucru extraordinar cum poţi deveni prieten apropiat cu oameni pe care nu i-ai mai văzut niciodată în viaţa ta şi să împarţi cu aceştia camera ta, patul tău şi chiar sentimentele tale. Îmi aduc aminte prima zi în care am văzut-o pe Mili, fata din Germania care a stat la mine acasă. Am ştiut de la început că ea era aleasa, am putut să simt asta şi nu e nicio îndoială că am devenit imediat „surori”. Ne-am distrat minunat împreună şi…am petrecut o grămadă…în fiecare seară! Acest lucru s-a datorat faptului că eram cu toţii prieteni, ne înţelegeam extrem de bine şi comunicam de parcă ne-am fi cunoscut fiecare de ani buni.
  Mai mult de atât, acest proiect Comenius m-a făcut să înţeleg mai bine culturile diferite ale lumii. Am învăţat cu toţii sensul citatului: „Fericirea este reală atunci când este împărţită” pentru că eram toţi fericiţi stând unul lângă celălalt şi glumind, jucând diferite jocuri, petrecând şi vizitând. În opinia mea acest proiect Comenius a fost unul reuşit şi abia aştept să merg în Germania să îmi văd prietenii din nou!

  10A
  Conea Rares
  Comenius Guest Student Aron Devine/ Norway
  Comenius Guest Student Ole Verner Sundvik/ Norway

  Consider că proiectul Comenius este benefic pentrua cunoaştepersoanedin alteţăricâtşiobiceiurilespecificetării din care provin.Este un prilej de a folosişi de a neimbunătăţicunostinţele de limbăenglezădarşi de a arătacelor care ne viziteazăfrumuseţilesiobiceiurileţăriinoastre,modul de viaţă in familiilenoastre,mâncareatradiţională,dansurile,şcoala in care invăţăm,edificiileimpozante ale orasuluinostrucâtşi o şansăde a ne face prieteni din alteţări.
  In urmagăzduiriistrăinilor,părinţiimei au fostincântaţisăaflemaimultedespretararespectivăchiar de la unlocuitor al acesteia.Ne-am străduitsă le punem la dispoziţiecelemaibunecondiţii de traipe care le puteamoferi.
  La plecare, aceştia mi-au mărturisitcă le-a plăcutfoartemultRomania,deşi li s-a părutpuţin cam cald,sică o să le fie dor de ţaraşi de oameniipe care i-au cunoscut.
  Aşpropunecaperioada de vizităsă fie mai mare deoarece o saptămână nu estesuficientăpentru a cunoaşteţaranoastră

  I think that Comenius project is beneficial for us to meet people from foreign countries and also to know something about their habits.It is also a good way for us to use and improve our English knowledge ,to show them the beauty and the habits in our country,our family life,our traditional food and dance,the school where we learn,the imposing buildings in our city and also to make new friends.
  My parents were very happy to find more things about a country from one of its inhabitants.We tried to offer them the best conditions of living that we could offer.
  They told me that they liked Romania,even it was a little warm,and that they would miss our country and the people they met here.
  I propose that they spend more days here because one week is not enough for them to learn things about our country.

  10A
  Varia Ionut Virgil
  Comenius Guest Student Amund Sundvik/ Norway
  Comenius: S.O.S. MovEUs este cel mai important proiect în care am fost implicat până acum. Ideea proiectului m-a facut să particip și mă bucur că am făcut acest lucru.
  Cele cinci zile petrecute cu elevul norvegian pe care l-am găzduit – Amund Sundvik – mi-au placut foarte mult și cred că și lui i-a plăcut atmosfera din orașul nostru. În prima zi am făcut cunoștință cu el și cu toți colegii lui cu care am petrecut câteva ore. A doua zi a fost plină de activități interesante. Antrenamentul de fotbal și competiția de tenis de masă au fost pe gustul tuturor. Seara s-a terminat într-un mod liniștit cu un concert de operetă la Teatrul Național, cel mai important simbol al orașului nostru. A treia zi a început cu antrenamentul de handbal al echipei locale de junioare. A patra zi a fost cea mai frumoasă. Am vizitat parcul “Romanescu” din Craiova, Stadionul din Craiova și noua Sală Polivalentă care i-a impresionat. În ultima zi am vizitat Primăria, Clubul sportiv și Stadionul din Caracal. Ziua s-a încheiat cu un spectacol oferit de elevii liceului nostru pe scena Teatrului Național. Ziua plecarii elevilor străini a fost neplacută, ne atașasem foarte mult unii de ceilalți, dar am acceptat cu greu situația și acum vorbim in fiecare săptămână cu ei pe internet sau la telefon.
  Proiectul Comenius este o experiență frumoasă, m-a ajutat să-mi îmbunătățesc felul de a vorbi într-o limbă straină și să învăț lucruri noi despre țările implicate partenere.

  Comenius: S.O.S. MovEUs is the most important project I have been involved so far. The project idea made me to participate and I’m glad I did it.
  I liked very much the five days spent with Norwegian student that I hosted – Amund Sundvik – and I think he liked the atmosphere of our city. The first day I met with him and all his colleagues with whom we spent few hours together. The day was full of exciting activities. The football training and table tennis competition was for everyone. The evening ended quietly with an operetta concert at the National Theatre, the most important symbol of our city. The third day started with training of local junior handball team. The fourth day was the best one. We visited the park “Romanescu” in Craiova, Craiova Stadium and the new Sports Hall that impressed us a lot. On the last day we visited the Town Hall, Caracal Sports Club and Caracal Park Stadium. The day ended with a performance given by our high school students on the National Theatre. The day when the foreign students left was unpleasant, we attached very much to each other and we hardly accepted the situation and now we talk every week on the internet or telephone.
  Comenius project is a beautiful experience which helped me to improve my way of speaking in a foreign language and learn new things about partner countries involved.

  10B
  Baraitaru Viorica
  Comenius Guest Student Lucie Bardanzellu/ Italia

  Este pentru prima dată când particip la proiectul Comenius. A început când domnişoara Alexandra Iliescu a întrebat cine vrea să participle la proiect. Am vorbit acasă cu părinţii, şi au zis că sunt deacord să mă înscriu.
  Când au ajuns în oraş cei din alte ţări, eram nerăbdătoare să îi cunosc. În acea seară, am vorbit doar cu fata care a stat la mine pe durata proiectului.
  A doua zi au început activităţile. Ştiam dinainte că vor fi multe activităţi sportive. Aşa a şi fost. Au fost meciuri de handball între enchipa liceului meu şi cei veniţi din germania. Am vizitat clubul sportiv din oraş , iar mai târziu ,elevi din diferite ţări au format echipe, şi au participat la un concurs: cine are cele mai multe cunoştinţe în materie de sport. Au câştigat cei doi copii care au venit din Estonia.
  Am jucat şi basket, şi au fost ţinute demonstraţii de karate care m-au impresionat.
  Am vizitat stadionul, unde s-au ţinute curse de alergat. Câştigătorii au primit medalii în funcţie de locul care l-au obţinut.
  Dacă aş mai avea ocazia, aş mai participa încă odată la acest proiect, A fost o experienţă plăcută, şi aş vrea oricând să îmi revăd prietenii pe care mi i-am făcut din ţările cu care am colaborat .

  It’s the first time when I’m participating at the Comenius project. It started when miss Alexandra Iliescu asked who want to participate at the project. I spoke with my parents and they said that is all right. When the people from other countries arrived in town, I was exciting to meet them. In that night , I talked with the girl who stayed at me of during the project.
  The next day the activities started. I knew it before that will be many sports. So it was. Were handball games between my hightschool team and the team came from germany. We visited the sport club of the town and later , the students from different countries formed teams and they participated at one competition: who has the most knowledge in sports. Childrean from estonia won.
  We visited the stadium, where it where runnig races. The winners got medals depending what place they took. I had the opportunity, I would participate again at this project. It was a pleasant experience and i would want anytime to see my friends that I made in the countries that we colaborated.

  10B
  Bagdasar Maria Diana
  Comenius Guest Student Maria/ Germany

  Numelemeueste Maria DianaBagdasar,suntromâncăşi am ţinutîn gazdă o nemţoaică: Avanesova Maria.
  Pentru mine, COMENIUS a reprezentat ooportunitateextraordinarăpentru a învăţalimbaenglezăşi a cunoaşteoameninoi. Nu m-aş fi aşteptatsă am încomunanumitelucruri cu Maria sausămădistrezatât de bine cu o persoanăpe care nu o cunosc.Cu ea am râs, am glumit, am vorbitdesprefoartemultelucruri de fete şiamândouă ne-am bucuratîmpreună de adolescenţă, adicăieşiri cu prieteniiseara, la dans.
  COMENIUS a fost prima legăturăcreatăîntrenoi, totulîncepând cu jocurile de handbalşicontinuând cu activităţile din bibliotecă: am adusideipentru o nouămascotăMovEusşi ne-am verificatcunoştinţeledesprejocurileolimpice. Meciurile din salade sport a liceului ne-au apropiatdestrăini, darşipenoi, românii,întrenoi, crescându-ne spiritulcompetitivîntr-un sens bun, bineînţeles. Sportulînseamnă effort, unstil de viaţasănătosși arderea caloriilor. O altă modalitate de a ne cunoaşte a fost prin cultură, tradiţii, reţete delicioase şi secrete culinare păstrate din bătrâni.Cine ar fi crezut că nişte copii din ţări diferite,care nu aveau nici o legatură unul cu altul se pot apropia şi pot semăna atât de mult la capitolele muzică, hobby-uri, pasiunea pentru dans şi poze(nu chiar toţi) si multe altele? Și să nu uităm de calităţile lingvistice!
  Penultima zi a fost printre cele mai frumoase – am fost premiaţi,aplaudaţi… Pentru mine,cel mai emoţionant moment a fost cel în care ne-am luat toţi în braţe şi nu ştiam cum să reacţionăm – să plângem că s-a terminat sau să ne bucurăm că s-a întâmplat?
  Dimineaţa următoare, când am condus-o pe Maria la autocar, mi-am luat rămas bun de la toţi şi pot spune că nu a fost uşor, gândindu-mă că este posibil să nu ne mai întâlnim.Deşi nu sunt o mare fană a tehnologiei,pot spune că mă bucur că există reţele de socializare şi că putem păstra legătura.
  COMENIUS este dovada cea mai clară că nimic nu este întâmplător – dintre toate şcolile care au cerut fonduri europene, LTMV le-a primit,iar dintre toţi străinii, eu am găzduit o nemţoaică nu doar cu acelaşi nume ca și al meuși al mamei mele, dar și cu aceeaşi dată a naşterii ca a ei.Mă bucur foarte mult că am avut această şansă şi m-aş implica în toate proiectele de acest gen fără să mă gândesc de două ori.

  My name is Maria Diana Bagdasar, I am a Romanian girl and I hosted a German girl, Avanesova Maria.
  To me, COMENIUS represented an extraordinary opportunity to learn English and meet new people. I would never have expected to have certain things in common with Maria or to have so much fun with a person I did not even know. We laughed together, told jokes, talked about many girl stuff and we both enjoyed our adolescence, which means hanging out with friends in the evenings, dancing.
  COMENIUS was the first connection created between us, beginning with the handball games and continuing with the library activities : we brought ideas for a new MovEus mascot and we verified our knowledge about the Olympic Games. The matches from the high school gym approached us to the foreign students, but also us, Romanians, between each other, increasing our competitive spirit in a good way, of course. Sport means effort, a healthy lifestyle and burning calories. Another way of better knowing each other was through culture, traditions, delicious recipes and culinary secrets kept ever since our ancestors. Who would have thought that some kids from different countries who did not have anything to do with each other could become so close to each other and resemble so much in matters such as music, hobbies, the passion for dancing and photography(well, not everyone) and many others? And let us not forget the linguistic skills!
  The penultimate day was among the most beautiful – we were rewarded, applauded at… To me, the most exciting moment was the one in which we all hugged each other and we did not know how to react – to cry because it was over or be happy because it happened?
  The next morning, when I took Maria to the bus, I said goodbye to everyone and I can say that it was not easy, thinking that it was possible to never meet again. Despite not being a great fan of technology, I can say that I am glad that social networks exist and we can keep in touch.
  COMENIUS is the best proof that nothing happens without a reason – of all schools that asked for european funds, LTMV got them, and of all foreign students, I hosted a German girl not only with the same first name me and my mother had, but also with the same birth date my mother had. I am very happy for having received this chance and I would involve in all projects of this kind without thinking twice.

  10H
  Iagaru Mihail Andrei
  Comenius Guest Student Silver Tamne/ Estonia

  My guess is that this project is great for children today because they can learn many interesting things, but new things from other people with other opinions. They can get acquainted with new people, new personalities and ideas and principles that can help you someday.
  I was very impressed with the accuracy of project partners, knowing that because not participate in such a project. They were always punctual, honest and very sociable.
  Caracaleni coordinators helped us very much because overtake them told us what to do, what to do and when to do something. They’ve been much help and help at any cost when we need something for the project.
  Games of basketball, handball and football were well supervised by teachers to avoid something happens. Those games were great because everyone got to play and have fun with us.
  I still participate in such European projects with the greatest pleasure that they have something special. When I heard that we will be in such a project for the first time that I told my bag because I like to communicate and to play sports, especially playing basketball with friends. Communication with different persons they have different principles, ideas about life is that we develop good thinking for the future.
  Children who come to us from Caracal were very open to any kind of activity. They were punctual schedule and every time. They enjoyed themselves alongside us in LTMV were happy when they heard that we and parties, we go to the park or walk around town to see it anymore.
  Children were open and colleagues know that kid that kept him entertained, talking and communicating with them very much, and very happy to talk to other children like us.
  Glad I met this special person in my future project use this theme called “sport” because if you do not keep yourself healthy sport.

  Parerea mea este ca acest proiect este foarte bun pentru copiii din ziua de astazi pentru ca pot invata multe lucruri interesante,dar si lucruri noi de la alti oameni cu alte pareri. Ei pot face cunostinta cu oameni noi,personalitati noi si idei si principii care te pot ajuta candva.
  Eu am fost foarte impresionat de corectitudinea partenerilor din proiect,nestiind acest lucru pentru ca nu mai participasem la un astfel de proiect. Ei au fost de fiecare data punctuali, corecti si foarte sociabili.
  Coordonatorii Caracaleni ne-au ajutat foarte mult deoarece dansii ne-au spus ce sa facem,cum sa facem si cand sa facem un lucru. Ei ne-au fost de mult ajutor si ne ajuta cu orice pret atunci cand avem nevoie de ceva pentru la proiect.
  Meciurile de basketball, handball si fotbal au fost foarte bine supravegheate de catre profesori pentru a nu se intampla ceva. Acele meciuri au fost deosebite pentru ca toti apucau sa joace si sa se distreze impreuna cu noi.
  As participa in continuare la astfel de proiecte europene cu cea mai mare placere pentru ca ele au ceva aparte. Cand am auzit ca vom fi si noi intr-un astfel de proiect am spus de prima data ca ma bag pentru ca imi place sa comunic si sa fac sport,in special sa joc basketball cu prietenii. Comunicarea cu altfel de personae ca acestea care au altfel de principii, cu alte idei despre viata este buna pentru ca ne dezvolta gandirea pentru in viitor.
  Copiii care au venit la noi la Caracal au fost foarte deschisi la orice fel de activitate. Ei s-au conformat programului si au fost punctuali de fiecare data. Ei s-au distrat cot la cot cu noi,cei din LTMV, s-au bucurat cand au auzit ca facem si petreceri, ca mergem in parc sau ca ne plimbam prin oras sa il mai vedem. Copiii au fost deschisi sa cunoasca si colegii acelui copil care l-a tinut in gazda,vorbind si comunicand cu ei foarte mult,dar si foarte fericiti ca vorbesc cu alti copiii ca noi.
  Imi pare bine ca am cunoscut astfel de persoane speciale si in viitor o sa-mi foloseasca aceasta tema a proiectului numit “sportul” pentru ca daca nu faci sport nu te mentii sanatos.

  12A
  Mihai Adriana
  Comenius Guest Student Rebecca De Risi/ Italy

  Comenius project was a really wonderful surprise for me as I was a bit skeptical at first. I couldn’t imagine how so many teens would cope in such little time and try to surpass so many prejudices regarding nationalities. On the contrary, this programme proved me that we’d better form an opinion about people out of experience rather than theory. No matter where we come from, we should just try to be ourselves and open to the others in our personal manner and not be overwhelmed by the idealized pattern when it comes to foreigners.
  Comenius got me out of my routine and made me prove my best in terms of hospitality, friendship, communication, acceptance, patience and excitement. It may sound sentimental, but these things came naturally in that week and I believe we should all notice how important it is not to constrain our personality and excuse the society we live in if we want to develop a friendship based on trust and understanding. Comenius revealed my patriotism and my concealed love for the values of my country. I exposed myself as a proud citizen who wanted to repeal the preconceptions and highlight the other side of the story, the brighter one.
  My guest was a lovely Italian girl and I can sincerely say that I am glad I’ve had the chance to met her. This way I got an insight into the real Italian life, I improved my Italian, I made comparisons, I grew a sense of understanding life in a more universal way; resuming, I learn something. Adding that to my passion for the Italian culture, things could not have been better!

  Cum inițial am fost sceptică, proiectul Comenius a fost o adevărată surpriză pentru mine. Nu-mi puteam imagina cum atâția adolescenți ar fi putut să se înțeleagă într-un timp atât de scurt și să depășească o mulțime de prejudecăți privind naționalitățile. Din contră, programul mi-a demonstrat că mai degrabă ar trebui să ne formăm o opinie despre oameni din experiență decât din teorie. De oriunde am fi, tot ce trebuie să facem este să încercăm să fim noi înșine și să ne deschidem în fața celorlalți într-o manieră personală și să nu ne lăsăm acaparați de șabloanele idealizate despre străini.
  Comenius m-a scos din rutină și m-a făcut să dau tot ce-i mai bun din mine în ceea ce privește ospitalitatea, prietenia, comunicarea, înțelegerea, răbdarea și entuziasmul. Poate părea languros, dar aceste lucruri au venit de la sine în săptămâna respectivă și cred că ar trebui să remarcăm cu toții cât de important este să nu ne constrângem personalitatea și să nu scuzăm societatea în care trăim dacă vrem să dezvoltăm o prietenie bazată pe adevăr și înțelegere. Comenius a dezvăluit patriotismul și dragostea ascunsă pentru valorile țării mele. M-am afișat ca un cetățean care a vrut sa anuleze ideile preconcepute și să afișeze cealaltă versiune a realității, cea favorabilă.
  Musafirul meu a fost o italiancă foarte agreabilă și pot să spun cu sinceritate că sunt bucuroasă că am avut ocazia să o cunosc. În felul acesta am putut să-mi fac o idee despre adevărata viață italiană, mi-am îmbunătățit limba italiană, mi-am dezvoltat capacitatea de a vedea viața la un nivel universal; rezumând, am învățat ceva. Adăugând acestea la faptul că am o pasiune pentru cultura italiană, lucrurile n-ar fi putut să fie mai bune!

  12A
  Maria-Alexandra Pituru
  Comenius Guest Student Rossana Demurtas/ Italy

  In my opinion, Comenius Project will remain one of the best memories from high-school. I really had a good time with the people involved in the project,but I would have liked to spend more free time with my Italian girl. I get along with her,she was like a member of my family. Even my mother called her “daughter”,that was funny.
  I remember those days with so much pleasure. I liked the sports activities ,we had a good time while playing football,handball . In the first day we walked in the park and we made a competition for the best runners in the project on the football stadium.Every country supported their participant with claps,shouts and joy.
  In one of the last days we took a bus trip to Ramnicu-Valcea City and to a Monastery. We walked into town and we went to the Mall. After the trip,I invited some of my Comenius friends at my place.My mom was so happy to see us together.
  My mom tried to cook a lot of traditional food for Rossanato taste it.She was not picky ,she said that the food was awesome and my mom was proud to hear it.I think she enjoyed everything.
  We talk from time to time on Facebook.Me and my mom were so sad when she left,we really miss her.I hope I’ll se her again soon.

  Înopiniamea,Proiectul Comenius o sărămanăuna din celemaifrumoaseamintiri din perioadaliceului. Am petrecutclipefoartefrumoase cu ceiimplicati in proiect,dar mi-ar fi plăcutsăpetrecmaimulttimp liber cu italiancape care am găzduit-o. Ne-am ințelesbine,ea a fostca un membru al familiei.Chiarși mama o numea “fiică”,asta a fostamuzant.
  Imiamintescacelezile cu multăplăcere.Mi-au placutactivitațilesportive,ne-am distratjucandfotbalșihandbal.In prima zi,ammers in parcsi am facut o competiție de alergareptceimaibuni din proiect,peterenul de fotbal.Fiecarețarași-a sustinuitparticipantul cu bătăi din palme,strigătesivoiebună.
  In una din ultimelezile,amfacut o excursie cu autocarul la Râmniculvâlceași la o mănăstire.Ne-am plimbatprinorasși am fost la Mall.Dupăexcursie,aminvitatacasăunii din prietenii din ProiectulComenius.Mama mea a fostfericităsănevadăimpreună.
  Mama a incercatsăgăteascămultămancarepentrucaRossanasa o guste .Ea nu a fostmofturoasă,aziscămancarea e foartebunăsi mama a fostfoartemândrăsăaudăasta.Credcă i-a plăcuttotul.
  Vorbim din când in cândpeFacebook.Eusi mama am fostfoartesuparatecând a plecat,neestedor de ea.Spersă o văd in curând.

  12A
  Stanica Daniela Ioana
  Comenius Guest Student Piredda Antonio/ Italy

  The european project Comenius “SOS: MovEUs” was a really interesting, fascinating and great experience for me. It has been the first time when I participated in a Comenius project. All I can say it has not been a disappointing experience at all, it has been a hopefull one. The days spent with the students and teachers involved in Comenius are one of the most beautiful memories I had from highschool.
  I realized that being involved in Comenius really means more than meeting people from other countries, more than “group pictures” or official speeches. It widens the horizon, the perspective about life, it means having fun, communicating, sharing ideas and opinions with others, arguing with them on different subjects of european interest.
  “SOS: MovEUs” also represented a kind of warning signal about what position sport activities should have in our lives and how it helps to our development as good people, as european citizens, as human beings able to communicate, socialize and capable to reach a compromise with people of other nationalities. All the sport activities I’ve participated those days at were nice moments full of energy.
  Being my first participation in a Comenius project, this has been a different and special experience for my family, too. My parents and my brother enjoyed the visit of an Italian student and we tried to turn his staying into a beautiful memory.

  Proiectul european Comenius “SOS: MovEUs” a reprezentat o experiență interesantă și fascinantă pentru mine. A fost prima dată când am participat la un proiect Comenius. Ceea ce pot spune este că nu a fost o dezamăgire, ci dimpotrivă. Zilele petrecute cu elevii și profesorii implicați in Comenius reprezintă unele dintre cele mai frumoase amintiri din timpul liceului.
  Mi-am dat seama că a fi implicat in Comenius inseamnă mai mult decât întâlnirea cu oameni din alte țări, mai mult decât fotografii de grup sau discursuri oficiale. Această experiență îți lărgește orizonturile cunoașterii, perspectiva asupra vieții, înseamnă distractie, comunicare, a împărtăși idei și opinii, a discuta pe diferite teme de interes european.
  “SOS: MovEUs” a reprezentat, de asemenea, un fel de semnal de alarmă față de ce rol ar trebui să aibă sportul în viața noastră și cum acesta contribuie la dezvoltarea noastră ca oameni mai buni, ca cetățeni europeni, ca ființe umane capabile să comunice, să socializeze. Toate activitățile sportive la care am participat au fost momente frumoase pline de enrgie.
  Fiind prima participare a mea într-un astfel de proiect, a fost o experiență diferită, dar specială și pentru familia mea. Părinții și fratele meu s-au bucurat de vizita unui elev italian și chiar am incercat să-i transformăm sejurul petrecut in Romania într-o amintire frumoasă.

  12A
  Lupancescu Diana
  Comenius Guest Student Gabriele Cristofaro/ Italy

  In my opinion, the project was good the way it was, but I think it would have been better if we could have had more time with the foreign students and if the activities we did, made us all work together more. I would have liked to have more time to talk to my foreign student because after school activities were over everyone was tired and we could not talk very much and in the evening , we went out but I do not think that he had very much to see.
  My parents , grandmother and sister felt like he was like one of the members of the family, even though my grandmother does not know English, she and Gabriele became best friends and he told me that he would have liked to have a grandmother like mine. I would have liked to know what the foreign student would like to eat, because I was asking him and he said that everything was fine, but my mother was very worried because he did not eat too much.
  Before the day they left,my uncle , aunt and one of my colleagues and her foreign student came at my house and we had fun together, eating and talking. My foreign student told me that he had a lot of fun and that the project was great and I think so too. Everyone in my family was very sad when Gabriele left. We talk from time to time on facebook and he asks me about my family and what they are doing.

  După părerea mea, proiectul a fost frumos,dar ar fi fost și mai frumos dacă am fi putut avea mai mult timp cu elevii din străinătate și dacă activitățile pe care le-am făcut ar fi implicat să lucrăm cu toții împreună mai mult. Mi-ar fi plăcut să am mai mult timp să vorbesc cu elevul meu deoarece după ce activitățile școlare se terminau, toată lumea era obosită și nu puteam vorbi foarte mult și după-amiaza ieșeam ,dar nu cred că aș fi avut foarte multe să-i arăt în afară de ce i se arătase deja.
  Părinții, bunica și sora mea l-au simțit ca pe un membru al familiei, chiar dacă bunica mea nu știe engleză , ea și Gabriele au devenit buni prieteni, iar el mi-a spus că i-ar plăcea să aibă o bunică ca a mea. Mi-ar fi plăcut să știu ce i-ar fi plăcut să mănânce, pentru că îl întrebam și spunea că tot ce e de mâncare e bun, dar mama mea era foarte îngrijorată pentru că nu mânca foarte mult.
  Înainte cu o zi de a pleca, unchiul, mătușa si o colegă de-a mea împreună cu elevul găzduit de ea au venit la mine acasă și ne-am distrat împreună, mâncând și vorbind. Elevul, care a stat la mine, mi-a spus că s-a distrat foarte mult și că proiectul a fost minunat și sunt de acord cu el. Toată familia mea a fost foarte tristă când Gabriele a plecat. Vorbim din când în când pe facebook și mă întreabă de familia mea și ce mai fac ei.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s